Depressie Informatie


Postnatale depressie

Vrouwen met een postnatale (of postpartum) depressie kennen dezelfde symptomen als een gewone depressie en beleven heftige gevoelens van droefenis, angst en wanhoop, dusdanig dat ze worden belemmerd in het uitvoeren van de gewone, dagelijkse taken. Deze vorm van depressie vindt meestal plaats 1 tot 3 weken na de bevalling (maar ook na een miskraam of abortus).

Ongeveer 1 op de 10 moeders heeft er last van. Ongeveer twee derde van de vrouwen met postnatale depressie ondervinden bij een volgende zwangerschap opnieuw de symptomen van depressie.

Oorzaken
Verschillende factoren zijn van invloed op de postnatale depressie, maar exacte oorzaken ontbreken. Zo kunnen hormonen en een gebrek aan vitaminen leiden tot lichamelijke onbalans. De zwangerschap en bevalling kunnen heftige gebeurtenissen zijn. Op psychisch vlak spelen de persoonlijkheid en eigenschappen een rol. Het effect van de zwangerschap op de vrouw, door bijvoorbeeld te hoge verwachtingen van het moeder zijn (de ideale vrouw of perfecte moeder) of een zware bevalling kunnen zeer ingrijpend zijn en kunnen stress en overbelasting veroorzaken.

Soorten en symptomen
Doorgaans worden er drie typen onderscheiden:

  • Baby blues. Dit is een milde variant van depressie en wordt gekenmerkt door huilbuien, agitatie, slaapgebrek, stemmingswisselingen en sterk gevoel van kwetsbaarheid. De blues houdt meestal een paar weken aan.
  • Postnatale (postpartum-) depressie. Deze vorm van depressie wordt gekenmerkt door sombere gestemdheid, afwijkend dag en nachtritme, afwijkend eetpatroon, gevoel van vermoeidheid, agitatie, paniekaanvallen, overmatig piekeren, laag zelfbeeld.
  • Postnatale psychose. Dit komt relatief weinig voor (bij ongeveer 1 op de 1000 vrouwen). Het is een heftige stoornis die zich vlak na de bevalling manifesteert. Naast de standaard symptomen heeft de vrouw ook last van wanen of hallucinaties.

Behandeling
Voor een postnatale depressie zijn verschillende behandelingen. Bepaalde gesprekstherapieën bieden inzicht in eigen gedrag en gedragspatronen. Verder wordt de patiënt technieken geleerd om te ontspannen en beter met stress om te gaan.
In de meeste gevallen worden door een arts of psychiater antidepressiva voorgeschreven die van positieve invloed zijn op de gevoelens van depressie