Depressie Informatie


Seizoensgebonden depressie

Seizoensgebonden depressie is een vorm van depressie die op een bepaald moment in het jaar plaatsvindt, meestal in de wintertijd. De stoornis ontwikkelt zich meestal rond het drieëntwintigste levensjaar en komt vier keer zo veel voor bij vrouwen dan bij mannen. Mensen die verder van de evenaar af wonen op plekken waar het voor langere tijd winter is, hebben een grotere kans om deze stoornis te ontwikkelen.

Oorzaken
De stoornis wordt vermoedelijk veroorzaakt door een tekort aan zonlicht. Hierdoor ontstaat onder andere een tekort aan vitamine D. Dit brengt een verandering in de chemische processen in de hersenen teweeg.

Symptomen
De symptomen bouwen zich op vanaf de herfst, als de dagen korter worden. Ze komen grotendeels overeen met de symptomen van een normale depressie:

 • Uitzichtloosheid
 • Grotere eetlust en daarmee een toename in gewicht
 • Grotere behoefte aan slaap
 • Verminderde energie, vermoeidheid
 • Verminderd vermogen om zich te concentreren
 • Verminderde interesse in werk en andere activiteiten
 • Vertraagde motoriek
 • Teruggetrokken leven, niet deelnemen aan sociale activiteiten
 • Agitatie
 • Ongelukkig voelen, denken aan de dood of aan zelfdoding

Bij de meeste mensen die aan seizoensgebonden depressie leiden, verdwijnen de symptomen weer met de komst van de lente en de zomer.

Behandeling
Zelfhulp is in deze mogelijk en zelfs aan te raden. Gedacht kan worden aan:

 • Voldoende rust en slaap
 • Gezond eten
 • Voldoende lichaamsbeweging
 • Deelnemen aan prettige activiteiten
 • Herken signalen van erger wordende depressie. Zorg dat je een plan van aanpakt hebt zodra dit gebeurt.
 • Vermijd het gebruik van alcohol en drugs
 • Praat met anderen over je gevoelens en gedachten
 • Omring jezelf met zorgzame en opgewekte mensen

Verder kan in overleg met een dokter of specialist worden met een vorm van lichttherapie waarbij de persoon dagelijks 30 minuten op gepaste afstand van een speciale lichtbron zit. De resultaten van deze behandeling zijn meestal na een paar weken merkbaar en zal er verlichting van de klachten optreden.

Als de symptomen ernstig zijn of aanhouden, kan een arts of psychiater antidepressiva voorschrijven om de klachten te verminderen.